Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
124 posty 1250 komentarzy

"Nowa Polska"

Analityk - System III RP usiłował mnie zniszczyć zawodowo, publicznie, a na końcu prywatnie. Oparty na kłamstwie, nienawiści oraz promujący zło, wymaga gruntownej przebudowy. Jak tego dokonać?

"Działania pozorne Ministerstwa Sprawiedliwości" - część 1.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W ramach obowiązującego prawa można uchylić postanowienia o nadaniu klauzul wykonalności tytułów wykonawczych, ale komornicy nic sobie z tego nie robią. Poniżej przykład.

 Ministerstwo Sprawiedliwości/

Prokuratura Generalna

"Lichwiarska ofensywa Ministerstwa Sprawiedliwości" to mydlenie oczu obywatelom. Nic takiego nie miało, nie ma i nie będzie miało miejsca autorstwa tego i dotychczasowych nierządów począwszy od 1989 r.

Poniższy przykład potwierdza moją tezę. Pożyczka w kwocie 2.000 zł częściowo spłacona, sprzedana, po blisko 20 - tu latach urosła do 25.000 zł. Tyle zażądał ode mnie komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski. Pod koniec 2017 r. udało mu się wyrwać ode mnie ok. 700 zł.

Po roku doprowadziłem do uchylenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności i zażądałem od komornika zwrotu zajętej kwoty. Do tej pory mi jej nie zwrócił. Złożyłem doniesienie do organów ścigania w Krakowie - Nowej Hucie, zażądałem od organów nadrzędnych z Ministerstwem Sprawiedliwości włącznie zainteresowania i nadzoru, ale jeszcze się nie doczekałem.

Dzisiaj odebrałem pismo z Prokuratury Okręgowej w Krakowie datowane 21 lutego 2019 r. sygn. akt V Ko 71.2019, skierowane na mój nieaktualny już adres, w którym zostałem poinformowany o przekazaniu korespondencji do Prokuratury Rejonowej dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie celem dalszego procedowania w ramach postępowania sygn. akt PR 2 Ds. 158.2019. Jakiego dalszego procedowania, skoro nie zostałem jeszcze przesłuchany pomimo podania drogą elektroniczną mojego aktualnego adresu policjantce z Krakowa - Nowej Huty? Odebrałem również pismo z Prokuratury Regionalnej w Krakowie sygn. akt II Ko 71.2019, w którym zostałem poinformowany o przesłaniu mojej korespondencji z 2 lutego 2019 r. do Prokuratury Okręgowej w Krakowie celem nadania biegu. Spychotechnika? Czy ktoś w Krakowie jest władny, aby realnie nadać sprawie biegu? Może smok wawelski?

Oczekuję podjęcia realnych działań w ramach rutynowych czynności, jakie powinny zostać niezwłocznie podjęte w sprawie sygn. akt j.w. tym bardziej, że aktualny jeszcze Minister Sprawiedliwości/Prokurator Generalny jest blisko związany z Krakowem.

Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

https://wiadomosci.wp.pl/antylichwiarska-ofensywa-ministers…

WIADOMOSCI.WP.PL
 
Nowa ustawa, która przewiduje kary więzienia dla osób oferujących lichwiarskie pożyczki. Aplikacja, dzięki której można sprawdzić, czy pożyczamy w uczciwej firmie. Dla tych, którzy mają już kłopoty - bezpłatna
 

KOMENTARZE

 • "Do Piotra Beina"
  Panie Piotrze!


  To zorganizowana grupa przestępcza: banki, firmy windykacyjne, komornicy. Nad tym czuwają instytucje publiczne, a wśród nich Ministerstwo Sprawiedliwości. Na podstawie obowiązującego prawa doprowadziłem do uchylenia siedmiu postanowień o nadaniu klauzul wykonalności, które są podstawą działań komorniczych. Komornicy po takich postanowieniach powinni zwrócić pieniądze. Tłumaczą się wtedy, że pieniądze przekazali wierzycielowi. Ja im wtedy odpowiadam, że postąpili nieroztropnie i nieprofesjonalnie, gdyż powinni je przekazać do depozytu sądowego, więc powinni oddać ze swoich. W przypadku komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Pawła Grzybowskiego złożyłem przeciwko niemu doniesienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 kk (niedopełnienie obowiązków, nadużycie uprawnień). Otrzymałem postanowienie o umorzeniu postępowania podpisane przez asesora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Radosława Nieczarowskiego, który w uzasadnieniu napisał między innymi, że: "Postępowanie w tej sprawie nie może się toczyć. Postępowanie jest i było legalne. Podejmowane przez komornika czynności maja pokrycie w dokumentach. Liczne zastrzeżenia zgłaszane przez Pana Dziąbę co do rzekomych nieprawidłowości w toku egzekucji są niezasadne. Jeszcze na marginesie organ procesowy podkreśla, że wszelkie zastrzeżenia co do egzekucji komorniczej mają być rozstrzygane w pierwszej kolejności w trybie kpc. Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji". Asesor Radosław Nieczarowski nic nie wspomina o tym, że komornik Paweł Grzybowski powinien tylko zwrócić pieniądze na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Częstochowie, który uznał moje zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Nic więcej. Wystarczyłoby by tylko uznać prawomocne postanowienie.

  To mozolna praca. Kolejne postanowienia dotyczące osób, które się do mnie zwracają, też powinny zostać uchylone. Pracy jest dla kancelarii, a ja jestem tylko sam. Nie obiecuję "gruszek na wierzbie" jak wielu w tym kraju, tylko robię swoje. Za to jestem jeszcze opluwany również przez dawnych znajomych. To smutne, ale prawdziwe.


  Pozdrawiam. Andrzej Dziąba.
 • "Zażalenie"
  Supraśl, 11 kwietnia 2019 r.  Sąd Rejonowy dla Krakowa -
  Nowej Huty w Krakowie
  za pośr. Prokuratury Rejonowej
  dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie
  31 – 992 Kraków
  Os. Stalowe 16 D

  Sygn. akt PR 2 Ds. 158.2019
  Andrzej Dziąba
  16 – 030 Supraśl
  ul. M. Konopnickiej 8


  Z A Ż A L E N I E

  na postanowienie o umorzeniu dochodzenia w przedmiocie nie przekroczenia uprawnień przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Pawła Grzybowskiego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych poprzez bezprawne zajęcie środków pieniężnych będących w mojej dyspozycji, a tym samym działania na szkodę mojego interesu prywatnego, tylko niedopełnienia obowiązków przez niego poprzez nie zwrócenie mi zajętej kwoty pomimo uchylenia przez Sąd Okręgowy w Częstochowie postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie oddalającego moje zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Częstochowie z 1 października 2002 r. sygn. akt XI Nc 2474/02.

  U Z A S A D N I E N E

  Złożyłem doniesienie w związku z postępowaniem egzekucyjnym Km 3018/17 komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Pawła Grzybowskiego. Nie zakwestionowałem czynności komorniczych w postaci zajęcia pieniędzy na rachunku bankowym w PKO BP i otrzymania ich za pośrednictwem banku. To bank decydował, czy moje środki na rachunku bankowym mogą być zajęte i przekazane komornikowi.
  18 grudnia 2017 r. złożyłem skargę na czynności komornicze do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, która została przyjęta, zarejestrowana pod sygn. akt I Co 12/18/N, ale Sąd uznał swoją niewłaściwość i przekazał ją do Sądu Rejonowego w Łomży. Postanowieniem w sprawie sygn. akt I Co 417/18 z 21 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Łomży oddalił moją skargę.
  W sprawie zajęcia i przekazania środków pieniężnych przez PKO BP komornikowi toczyły się dwa odrębne postępowania prokuratorskie: sygn. akt PR 4 Ds. 1650.2017.II Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście – Północ w Warszawie oraz PR 1 Ds. 50.2018 Prokuratury Rejonowej w Łomży. W obydwu odmówiono mi wszczęcia postępowania, uzasadniając decyzje w różny sposób. W obydwu przypadkach zostały złożone zażalenia, które odrzuciły Sądy w Warszawie i Łomży.
  18 grudnia 2017 r. skierowałem zażalenie do Sądu Okręgowego w Częstochowie na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z 17 stycznia 2006 r. sygn. akt XV Co 207/06 w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Częstochowie z 1 października 2002 r. sygn. akt XI Nc 2474/02. Postanowieniem z 24 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie odrzucił moje zażalenie. 12 maja 2018 r. skierowałem zażalenie na to postanowienie. 23 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie uwzględnił moje zażalenie w sprawie sygn. akt VI Cz 1194/18, uchylając postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z 24 kwietnia 2018 r. Tym samym klauzula wykonalności dla tytułu egzekucyjnego w postaci prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Częstochowie z 1 października 2002 r. sygn. akt XI Nc 2474/02 straciła moc.
  4 grudnia 2018 r. skierowałem pismo do komornika Pawła Grzybowskiego, informując go o postanowieniu Sądu Okręgowego w Częstochowie z 21 listopada 2018 r. , załączając odpis postanowienia i prosząc o zwrot zajętych kwot. Z datą 18 grudnia 2018 r. otrzymałem wezwanie od komornika, aby przekazać oryginał bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem postanowienia Sądu Okręgowego w Częstochowie z 21 listopada 2018 r., gdyż mój wniosek z 4 grudnia 2018 r. nie może otrzymać prawidłowego biegu. Wraz z pismem 11 stycznia 2019 r. przekazałem komornikowi oryginał postanowienia. Z datą 18 stycznia 2019 r. otrzymałem jeszcze pismo od komornika informujące, że postępowanie egzekucyjne 5 grudnia 2017 r. zostało umorzone, że tytuł egzekucyjny został zwrócony wierzycielowi, że zajęte środki przekazał wierzycielowi oraz, że w przedmiotowej sprawie pełnomocnikiem wierzyciela jest Monika Jasińska – radca prawny, do którego to pełnomocnika należy kierować wnioski. Nie otrzymałem żadnej informacji o zwróceniu zajętej kwoty. Za pośrednictwem internetu przekazałem mu wiadomość, że nie interesuje mnie, iż zajęte środki przekazał wierzycielowi. Zachowując się profesjonalnie, z ostrożności procesowej powinien przekazać zajęte środki do depozytu sądowego. Wobec tego, że tak nie zrobił, powinien zwrócić ze swoich.
  Wobec wyczerpania wszystkich możliwości określonych w kpc (skarga na czynności komornicze, zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, zdecydowałem o skierowaniu doniesienia o popełnieniu przez komornika Pawła Grzybowskiego przestępstwa z art. 23 1 kk. Niewłaściwie ocenił materiał dowodowy asesor Radosław Nieczarowski, formułując błędną tezę. Przesłuchany został tylko komornik Paweł Grzybowski. Otrzymałem co prawda wiadomość za pośrednictwem internetu od policjantki z Nowej Huty, abym podał adres zamieszkania w celu zapewne przesłania mi wiadomości o przesłuchaniu jako osoby poszkodowanej, ale nie zostałem ani poinformowany, ani przesłuchany. Asesor Radosław Nieczarowski uzasadniając swoje postanowienie nie posłużył się merytorycznymi argumentami tylko truizmami.
  Wobec powyższych okoliczności wniesione zażalenie uważam za konieczne i uzasadnione.
 • @Analityk 00:27:55
  W końcu ktoś potraktuje komornika (osobę fizyczną) metodą "na Adamowicza" i ruszy lawina.
  Już mamy wysyp nożowników a to dopiero jaskółki...
 • @laurentp 16:41:14
  Komornicy, sędziowie, prokuratorzy, policjanci itp. to tylko instrumenty systemu. Nie wszyscy są niekompetentni, aroganccy i skorumpowani, ale proporcje w zakresie normy i patologii są odwrócone. Gdyby tych gorszych był margines, można by uznać sytuację za normalną, ale jest odwrotnie. I to trzeba zmienić.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY