Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
124 posty 1250 komentarzy

"Nowa Polska"

Analityk - System III RP usiłował mnie zniszczyć zawodowo, publicznie, a na końcu prywatnie. Oparty na kłamstwie, nienawiści oraz promujący zło, wymaga gruntownej przebudowy. Jak tego dokonać?

"Czy Jezus przebaczył Kajfaszowi"?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie tylko okres wielkanocny powinien nas skłonić do pogłębionej refleksji nad życiem, śmiercią, zmartwychwstaniem. Przed Wielkim Tygodniem spróbujmy się na chwilę zatrzymać i pomyśleć.

 Ojciec Augustyn Pelanowski w zamieszczonym wystąpieniu zadaje trudne pytanie: "Czy Jezus przebaczył Kajfaszowi"? 

 https://www.youtube.com/watch?v=A3KVVa1_b90

Jak sobie poradzić z oceną aktualnej rzeczywistości, w której współcześni faryzeusze również w tym najgorszym wydaniu nas świadomie okłamują, oszukują, okradają i zdradzają? Nierzadko robią to pod pozorem wartości narodowych, patriotycznych, katolickich, wykorzystując swoją pozycję społeczną w strukturach władzy świeckiej i kościelnej. Jak powinnismy się w takich sytuacjach zachować? Czy wybaczyć bezwarunkowo, okazać nieograniczone miłosierdzie, a może inaczej?

 

 

 

KOMENTARZE

 • "Czy Jezus przebaczył Kajfaszowi"?
  https://www.youtube.com/watch?v=A3KVVa1_b90
 • @Autor
  To, co zrobił Kajfasz i robią współcześni faryzeusze - to grzech przeciwko Duchowi św.. Tego człowiek nie może wybaczyć, gdyż jest to poza jego możliwościami.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:47:32
  To prawda. Pozdrawiam.
 • Autor
  Czy Jezus przebaczył Kajfaszowi?

  Oczywiście.

  "Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią"
  (Ew. Łukasza 23:34, Biblia Tysiąclecia)

  "A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!

  Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane."

  (Ew. Jana 20:21-23, Biblia Tysiąclecia)
 • Formalne ostrzeżenie
  Nikt, kto posiłkuje się portretem, niby to Jezusa, a tak naprawdę Cesare Borgii nie ufa Chrystusowi, tylko zaufał człowiekowi. Człowiekowi który przerobił religię na swoje, biznesowo-polityczne potrzeby.

  Mt 7:21 Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.

  Wola Ojca który jest w Niebie to m.in:

  Pwt 4,1 A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. 2 Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam. 3 Widzieliście na własne oczy, co uczynił Pan w Baal-Peor, jak każdego człowieka, który poszedł za Baalem z Peor, wyniszczył Pan spośród was; 4 a wy, coście przylgnęli do Pana, Boga waszego, dzisiaj wszyscy żyjecie. 5 Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie. 6 Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: «Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny». 7 Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich1, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? 8 Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?

  Unikać bałwochwalstwa!

  9 Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy: by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków2. 10 W dniu, w którym stanąłeś w obliczu Pana, Boga swego, na Horebie3, rzekł Pan do mnie: «Zgromadź Mi naród, niech usłyszą me słowa, aby się nauczyli Mnie bać przez wszystkie dni życia na ziemi i nauczyli tego swoich synów». 11 Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod górą - a góra płonęła ogniem aż do nieba, okryta mrokiem, ciemnością i chmurą. 12 I przemówił do was Pan, Bóg wasz, spośród ognia. Dźwięk słów słyszeliście, ale poza głosem nie dostrzegliście postaci. 13 Oznajmił wam swe przymierze, gdy rozkazał wam pełnić Dziesięć Przykazań4 i napisał je na dwóch tablicach kamiennych. 14 W tym czasie rozkazał mi Pan uczyć was praw i nakazów5, byście je pełnili w kraju, do którego wchodzicie, by objąć go w posiadanie. 15 Pilnie się wystrzegajcie - skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie - 16 abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, 17 podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem, 18 podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach - pod ziemią. 19 Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem. 20 A was Pan wybrał sobie, wyprowadził was z pieca do topienia żelaza, z Egiptu, abyście się stali Jego ludem, Jego własnością, jak dziś jesteście.
  21 Z waszego powodu rozgniewał się na mnie Pan i przysiągł, że nie przejdę Jordanu, nie wejdę do pięknej ziemi, którą wam daje Pan, Bóg wasz, w posiadanie. 22 Ja bowiem umrę w tej ziemi, nie przejdę Jordanu, lecz wy go przejdziecie i posiądziecie tę piękną ziemię. 23 Strzeżcie się, byście nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawarł z wami, i nie uczynili sobie wyobrażenia w rzeźbie tego wszystkiego, co wam zabronił Pan, Bóg wasz. 24 Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawiącym6. On jest Bogiem zazdrosnym.

  Odstępstwo powodem utraty ziemi

  25 Gdy wydacie na świat synów i wnuków i dożyjecie starości w tym kraju, a sprzeniewierzycie się i uczynicie sobie posągi, podobiznę czegokolwiek, czyniąc to, co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, drażniąc Go: 26 biorę dziś niebo i ziemię przeciwko wam na świadków, że prędko zostaniecie wytraceni7 z powierzchni ziemi, do której idziecie przez Jordan, aby ją posiąść. Niedługo bawić będziecie na niej, gdyż na pewno zostaniecie wytępieni. 27 Rozproszy was Pan między narodami i mało z was zostanie8 wśród obcych ludów, dokąd was Pan uprowadzi do niewoli. 28 Będziecie tam służyli bogom obcym: dziełom rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, które nie widzą, nie słyszą, nie jedzą i nie czują. 29 Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy. 30 W swym utrapieniu, gdy wszystko to was spotka, w ostatnich dniach nawrócicie się9 do Pana, Boga swego, i będziecie słuchać Jego głosu. 31 Gdyż Bogiem miłosiernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuści was, nie zgładzi i nie zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym przodkom.


  Przekazuję to z troski. A teraz proszę pomyśleć logicznie. Skąd się wziął 2000 lat temu, na terenach dzisiejszej Palestyny taki śliczny długowłosy Europejczyk? Przecież to nonsens! A wy podobno jesteście logicznymi i dociekliwymi ludźmi.
 • @Autor
  Czy już znalazł Pan odpowiedź na dręczące go pytania? Czy coś muszę doprecyzować? Jesteśmy tu w Polsce (czy już w Polin, jak mawia Duda) na etapie ludu Izraela, który jednak się sprzeniewierzył i został faktycznie rozproszony. A teraz w jego imieniu ktoś inny zdobył Ziemię Świętą i na jego rachunek masakruje tamtejszą ludność, zaczyna też zawłaszczać waszą Polskę. To wszystko jest dziwne i straszne zarazem. A kto potrafi spojrzeć na to wszystko z perspektywy Boga?
 • @Franek Ganek 15:33:34
  Franek - idź se na ganek i zapal, albo wypij, ale nie bredź.

  Bo skoro Jezus prosi Ojca o przebaczenie tym głąbom, to jednoznacznie wskazuje, że przebaczenie nie jest w jego mocy.
 • @Oracz 15:34:39
  Gdyby ktoś nie wiedział co to jest Baal:

  http://i64.tinypic.com/w9uz5g.jpg

  To ten na prawo od księdza katolickiego, z łbem byka. Przed nim m.in klękacie. Kiedyś wewnątrz posągu przedstawiającego to bóstwo rozpalano ogień, tak by jego dłonie które odbierały ofiarę w postaci niemowlęcia, rozgrzały się do czerwoności, a następnie żywe niemowlę było żywcem pieczone w ten sposób.
 • @Oracz 15:43:28
  Mnie to pytanie nie dręczy. Znam na nie odpowiedź.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:05:11
  //Franek - idź se na ganek i zapal, albo wypij, ale nie bredź.//

  Ani to mądre... i już oklepane. Daruj sobie - chyba nie myślisz tak przeforsować swoich racji?

  //(28) Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. (29) Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego."
  (Ew. Marka 3:28-29, Biblia Tysiąclecia)

  //powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!

  Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane."//

  "(21) Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. (22) Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, (23) aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał."
  (Ew. Jana 5:21-23, Biblia Tysiąclecia)
 • @Analityk 16:27:51
  Pytanie (tytułowe) jest niewłaściwe.
  Pan Jezus Chrystus nigdy na Kajfasza się nie gniewał i nie miał czego wybaczać. To po pierwsze.
 • @Franek Ganek 17:47:52
  Marek i Łukasz to przyboczni samozwańczego ,,apostoła" Pawła, na którego znalazło się takie proroctwo:


  Apokalipsa św Jana 2,1 Aniołowi1 Kościoła w Efezie1 napisz:
  To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd,
  Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:
  2 Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość,
  i to że złych nie możesz znieść,
  i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są,
  i żeś ich znalazł kłamcami.
  3 Ty masz wytrwałość:
  i zniosłeś cierpienie dla imienia mego -
  niezmordowany.

  Poza tym nigdy go nie wymieniono jako apostoła (przecież Mesjasz zawierał w sobie proroka):

  Mt 10,2 A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, 3 Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, 4 Szymon Gorliwy2 i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

  Paweł głosił inną naukę od Chrystusa. Uczył, że uczynki nie mają znaczenia, że zbawienie dotyczy wszystkich i darmo (niezależne od uczynków). Nakładał przekleństwo na każdego kto uczy inaczej, a Chrystusa nazwał przeklętym. Przekleństwem nazwał też Zakon, czyli Prawo. Więc Łukasz też uczył że Zakon nie istnieje (z X przykazaniami), czyli można robić wszystko, tylko nie wolno zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. To niedorzeczne!
  Lepiej takie rzeczy wiedzieć. A gdy już się wie, to można samemu sprawdzić czy to prawda, czy nieprawda.
 • @Oracz
  JA TAM BARDZIEJ UFAM APOSTOŁOWI PIOTROWI NIŻ FAŁSZYWYM OSKARŻYCIELOM PAWŁA!

  "15 a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również UMIŁOWANY NASZ BRAT PAWEŁ według danej mu mądrości napisał do was, 16 jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę". 

  2 List Apostoła Piotra 3/15, 16

  http://m.neon24.pl/076aab8e750afffd1ed1924a79bc8abd,13,0.png

  Skoro dla Apostoła Piotra i innych braci, Apostoł Paweł był "umiłowanym bratem" to znaczy, że wszelkie Wasze oskarżenia dotyczące Apostoła Pawła są wyssane z palca i pomiędzy bajki należy je włożyć!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 00:18:53
  Żaden apostoł nie może mieć autorytetu większego od Boga. Nie może też żaden apostoł wykładać nauk będących w opozycji do nauk Chrystusa.

  Przekaz jaki otrzymał Jan, a pochodzący od Boga, wyjaśnił rolę odwiedzającego zbór w Efezie i nauczającego Pawła. Za to że zbór ów rozpoznał w podającym się za apostoła, kłamcę, otrzymał pochwałę od Boga!
  Nie ma większego autorytetu od Boga, co dla ludzi polegających na ludziach i ich fałszywych naukach, jest problemem nie do przełknięcia.

  Chrystus nazywa to łudzeniem samego siebie. I rozwiewa wszelkie wątpliwości.

  Po to została wyjawiona liczba bestii, będąca jednocześnie liczbą człowieka.

  A co do ,,listu Piotra" to tu nie zgadza się nawet styl. Pamiętać też trzeba że DO MOMENTU UJAWNIENIA PRZEZ CHRYSTUSA roli Judasza, był on umiłowanym bratem dla pozostałych apostołów, a jego rola została ujawniona dopiero na Ostatniej Wieczerzy i przez samego Chrystusa, co jak wszystkie zdarzenia z Jego udziałem tak i to, nie jest pozbawione znaczenia.
  Można też dokonać następującej manipulacji: przedłożyć dowód zaufania, już po proroctwie demaskującym.
  Jak zwykle, ludzie okazują się małej wiary i chętnie poddają się manipulacji szatana. Przyjęcie za pewnik, posłannictwa Pawła, wiąże się z odrzuceniem Ewangelii i Zakonu za jednym zamachem.
  Nie jestem jedynym, który to zauważył.
  Jest to ta przysłowiowa łyżka dziegciu, która czyni niezdatnym beczkę miodu.
 • @Oracz 18:26:52
  Ten fragment Objawienia mówi o fałszywych apostołach ale dlaczego wiążesz to z Apostołem Pawłem (pisząc, że Paweł głosił inną naukę od Chrystusa).

  Jeśli chcesz to podaj jakiś fragment, który uważasz za niezgodny z Ewangelią aj a Tobie objaśnię. Np. na temat poruszony przez Ciebie tu: //Uczył, że uczynki nie mają znaczenia, że zbawienie dotyczy wszystkich i darmo (niezależne od uczynków).//

  Konkretnie jakie słowa świętego Pawła masz na myśli? Proszę przytoczyć bo każde słowo jest ważne (w tym wypadku).
 • @
  NIE ZNACIE EWANGELII BOŻEJ! Kilka słów do "oracza"!


  http://57kerenor.neon24.pl/post/148463,nie-znacie-ewangelii-bozej-kilka-slow-do-oracza


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Oracz
  POPIERAM PYTANIE FRANKA!

  Napisałeś o Apostole Pawle, że "uczył, że uczynki nie mają znaczenia, że zbawienie dotyczy wszystkich i darmo (niezależne od uczynków)".

  Nieprawda, Apostoł Paweł nie uczył wcale, że uczynki nie mają znaczenia. APOSTOŁ PAWEŁ popierał Naukę Pana Jezusa na temat dobrych uczynków, ponieważ jak powiada Jakub, "WIARA BEZ UCZYNKÓW JEST MARTWA".


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • "Rozrachunek z miłości"
  ROZRACHUNEK Z MIŁOŚCI


  31 Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, a z Nim wszyscy Jego aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie w całej swej chwale. 32 I zgromadzą się przed Nim narody całego świata, zaś On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej stronie, a kozły po lewej. 34 Wtedy król powie tym po prawej stronie: Chodźcie, błogosławieni mojego ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od stworzenia świata.
  35 Bo byłem głodny, a nakarmiliście Mnie, byłem spragniony, a daliście Mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście Mnie. 36 Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie, byłem chory, a odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.
  37 Wtedy sprawiedliwi odpowiedzą Mu: Panie, kiedyż to widzieliśmy Ciebie głodnym, a nakarmiliśmy Cię? Spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 I kiedyż to widzieliśmy Cię, żeś przybył i przyjęliśmy Cię? Albo żeś był nagi i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedyż to widzieliśmy Cię chorego albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?
  40 A król odpowie im: Zaprawdę powiadam wam: Coście uczynili dla jednego z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście dla Mnie.
  41 Wtedy powie tym po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany dla diabła i jego aniołów! 42 Bo byłem głodny, a nie nakarmiliście Mnie. Byłem spragniony, a nie daliście Mi pić. 43 Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.
  44 Wtedy oni powiedzą: Panie, kiedyż to widzieliśmy Cię głodnego albo spragnionego, albo przybysza, albo nagiego, albo chorego, albo w więzieniu, i nie usłużyliśmy Ci?
  45 Wtedy On im odpowie: Zaprawdę powiadam wam: Czegoście nie zrobili dla jednego z tych najmniejszych, nie zrobiliście dla Mnie.
  46 I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi wejdą do życia wiecznego.


  Mt, 25. 31 - 46
 • @57KerenOr 23:03:09
  List Pawła do Rzymian

  3:28 Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.


  3:7Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik?

  7:19 Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię
 • @Franek Ganek 18:56:24
  List (Pawła) do Rzymian 7,14 Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. 15 Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę - to właśnie czynię. 16 Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. 17 A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech.
  18 Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie. 19 Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. 20 Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. 21 A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. 22 Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. 23 W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. 24 Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!3 25 Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś - prawu grzechu.
 • @Oracz
  http://m.neon24.pl/ca0fe992fca62afd80a853efcf831db5,13,0.jpg

  CZŁOWIEK ZOSTAJE USPRAWIEDLIWIONY NIE Z UCZYNKÓW ZAKONU, A TYLKO PRZEZ WIARĘ W CHRYSTUSA JEZUSA!

  Napisałeś, że:

  "Paweł głosił inną naukę od Chrystusa. Uczył, że uczynki nie mają znaczenia...".

  http://nowapolska.neon24.pl/post/148447,czy-jezus-przebaczyl-kajfaszowi#comment_1542617

  Ja napisałem pod tym samym adresem:

  "Nieprawda, Apostoł Paweł nie uczył wcale, że uczynki nie mają znaczenia...

  Na dowód, iż się mylisz przytoczyłem List Ap. Pawła do Galatów 5/19-26 w którym wyraźnie Paweł stwierdza, że uczynki mają kolosalne znaczenie!!!

  Ty nie zważając wcale na słowa Pawła do Galatów nadal uwiedziony fałszywą nauką przytoczyłeś cytat, który wydaje Ci się, że przemawia za Twoimi, (Waszymi) oskarżeniami skierowanymi w stronę ucznia Syna Bożego!

  "3:28 Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu".

  List do Rzymian 3:28

  Stwierdzając, że powyższy cytat jest dowodem na to, iż Paweł uczył, że uczynki nie mają znaczenia jest potwierdzeniem tytułu mojego artykułu: NIE ZNASZ EWANGELII!

  I chociaż wiedziałem, że przytoczysz tego typu cytat (wiesz mi lub nie), zaczekałem, aż weźmiesz pióro do ręki i... popełnisz sromotną gafę!
  Otóż Paweł miał rację, człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę w Pana Jezusa niezależnie od UCZYNKÓW ZAKONU!

  Niezależnie od UCZYNKÓW ZAKONU!!! Paweł wyraźnie daje do zrozumienia, że o uczynki ZAKONU chodzi a nie o uczynki w ogóle! Mylisz pojęcia!

  A cóż to takiego ów niepotrzebny już UCZYNEK ZAKONU? To taki przepis który według Prawa Starego Przymierza był narzucony przez Pana Boga! I przykładowo chodzi o : Obrzezanie, dziesięcinę, zabijanie baranka, obchodzenie sabatu z piątku na sobotę i wiele innych przepisów.

  Cytat inny:

  "(15) My jesteśmy Judejczykami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, (16) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony NIE Z UCZYNKÓW ZAKONU, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek".

  List Apostoła Pawła do Galatów 2/15, 16

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html Biblia Warszawska

  Tak! Apostoł Paweł miał rację pisząc, że żadne ciało nie zostaje usprawiedliwione z "uczynków ZAKONU"!

  Gdy piszesz o Apostole Pawle, że ów uczeń Zbawiciela "uczył, że uczynki nie mają znaczenia" to po prostu chcący czy niechcący kłamiesz, ponieważ ... nie znasz Nauki Pana Jezusa!

  PS

  http://m.neon24.pl/269f0e08279216afc8c577dcd7079c3d,13,0.png Za jakiś czas napiszę o kolejnych Twoich bezpodstawnych oskarżeniach... Najpierw odpowiedz mi na powyższy komentarz!

  http://m.neon24.pl/269f0e08279216afc8c577dcd7079c3d,13,0.png Ten koment umimeściłem również pod adresem:

  http://57kerenor.neon24.pl/post/148463,nie-znacie-ewangelii-bozej-kilka-slow-do-oracza


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 15:41:30
  Strategia Pawła, czyli nagadać się wiele, potknąć się o własne kłamstwa, a na koniec ogłosić się zbawionym.

  Dziękuję, ale to nie dla mnie.

  Jak widzę przeoczyłeś to, jak twój mentor przyznaje się do grzesznego żywota, do kłamstw, i jak każdy właściciel osobowości psychopatycznej spodziewa się nagrody i chwały dla siebie.

  Można tak w nieskończoność.
  Skoro jednak omijasz dowody, to nie warto.
  Oto bowiem droga szeroka. Jak na takiej się potknąć? Skoro kłamstwa:


  3:7Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik?

  prowadzą do chwały?
  Niepodobna. Na tym właśnie polega wygoda bycia na drodze szerokiej.
  Na szczęście szatan znaczy swoje dzieła. Więc mamy wyznanie Pawła j/w podane.

  Mt 5,37 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie15. A co nadto jest, od Złego pochodzi.
 • @Oracz
  SZKODA, ŻE JESTEŚ ŻAŁOSNYM EGOISTĄ!

  No cóż, myliłeś się w sprawie uczynków i jesteś egoistą do tego stopnia, że nawet nie masz zamiaru odpowiedzieć na zagadnienie poruszone w moim komentarzu a o Twoim przyznaniu się do błędu nawet nie śmiem myśleć!

  Fragmentu, który powyżej przytoczyłeś również nie rozumiesz! W ogóle to musisz sprawdzić czy gdy wypowiadasz imię Pawła to na skórze jakiś świerzb Ci nie wychodzi!

  http://m.neon24.pl/3c0cf2f820b865c619b813105669f308,13,0.jpg

  Jesteś żałosnym oszustem, (zresztą nie tylko Ty) ponieważ na temat Apostoła Pawła (ucznia Pana Jezusa) głupoty gadasz i nie interesują Cię fakty z Nowego Przymierza! Pisałeś o Pawle, że nauczał o tym, że uczynki nie mają znaczenia.

  http://m.neon24.pl/3c0cf2f820b865c619b813105669f308,13,0.jpg

  Gdy udowodniłem Ci, że o uczynki Zakonu chodzi (nawet Ty werset przytoczyłeś), to wymigujesz się bo jesteś zbyt wielkim tchórzem by (powtórzę), przyznać się do tego, że jednak się myliłeś!

  Cześć!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @Oracz
  TAKŻE O TWOICH KŁAMSTWACH!

  http://57kerenor.neon24.pl/post/148463,nie-znacie-ewangelii-bozej-kilka-slow-do-oracza


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 19:52:08
  Myślisz że mnie nie stać byłoby na napisanie względem twojej osoby paru inwektyw?
  Nie muszę tego robić. Bóg cię osądzi.
  A najciekawsze jest właśnie to: stricte psychopatyczne zachowanie, te naciski, ignorowanie argumentów, potym ataki personalne.
  Paweł w czystej formie. Szatan zachwycony pewnie nie jest, że demaskuje się jednego z najlepszych jego agentów.

  A do reszty czytających: widzicie jak toczy się walka o wasze dusze. Tu na tym portalu to widać dość jaskrawo.
  Zainteresujcie się Biblią, bo jak widać warto. Szukajcie Boga, a On da się odnaleźć.

  Uczynkami zakonu jest m.in X przykazań, lecz nie tylko. Widać nawet to za duży ciężar dla niektórych.

  Napisz jeszcze sto razy że jestem kłamcą.

  List (Pawła) do Efezjan:
  2,15 On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka

  vs

  Mt 5:18 Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

  Przypowieści Salomona:

  14:5 Prawdomówny świadek nie kłamie, lecz świadek fałszywy wypowiada kłamstwo.

  14:25 Świadek prawdomówny ocala życie, lecz kto dyszy kłamstwem, jest zdrajcą.

  19:9 Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, ginie.

  Proroctwo z Apokalipsy Jana:

  21 Aniołowi1 Kościoła w Efezie1 napisz:
  To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd,
  Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:
  2 Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość,
  i to że złych nie możesz znieść,
  i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są,
  i żeś ich znalazł kłamcami.
 • @Oracz
  OSKARŻASZ BOŻEGO UCZNIA O TO CZEGO NAWET NIE MIAŁ NA MYŚLI ZATEM SKORO TO TY NAPISAŁEŚ TO DO CIEBIE MOGĘ MIEĆ TYLKO PRETENSJĘ A NIE DO KUBUSIA PUCHATKA!

  Po prostu źle zrozumiałeś mowę Apostoła Pawła, (jak wielu tutaj będących neonowiczów) i nie masz krzty odwagi by do tego się przyznać!

  Oczywiście oskarżać jest bardzo łatwo! I to nie są żadne zaczepki tylko wykazanie Twojej niewiedzy w temacie!

  Cześć!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 10:32:46
  Stwierdzenie faktu, nie jest oskarżaniem. Sam się oskarżył, co przytoczyłem. Tłumaczy się jak klasyczny psychopata, którym zapewne był (ścigający i mordujący uczni Chrystusa). To nie on jest winien swoich grzechów, tylko grzech jest winien. Przeżyłem pod jednym dachem mnóstwo czasu z psychopatą, więc nasłuchałem się podobnych wywodów. Doświadczałem złośliwości, kradzieży, fałszywych oskarżeń i naiwnych tłumaczeń. Na koniec usłyszałem że winny tego wszystkiego jest.. ,,ten, który mnie stworzył" ale też: ,,z pewnością czeka mnie nagroda, bo nie jestem Hitlerem".
  Klasyka gatunku.
 • @Oracz
  (...)


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @57KerenOr 12:36:09
  Gdybyś nie był sekciarskim półgłówkiem, do tego tchórzliwym, to ludzie odpowiadaliby ci pod twoimi tekstami. Ale tam, to ty dyskusji się boisz. Widocznie sam nie jesteś pewny swoich przekonań. Stąd wciskasz sie w inne teksty, ale jesteś lekceważony.
 • @Wican
  GDYBYŚ MNIE ZNAŁ TO WIEDZIAŁBYŚ, ŻE NA MOIM BLOGU NIE POZWOLĘ NA KLĄTWY I OBRAZĘ MAJESTATU BOGA OJCA ORAZ BOGA SYNA!

  Nie pozwolę również na PROMOCJĘ wierzeń niezgodnych z Ewangelią.


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY